Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Súpisné číslo
2012124 Papiernictvo 162,86 14165198 03.04.12 kancelárske potreby 05.03.12
022 01 Mierová 1742
2012125 Sever.vodárne a kanalizácie a.s. 1158,44 36672297 03.04.12 vodné, stočné
11.03.09 010 01 Bôrická cesta 1960
2012126 Elektra A.B. spol.s.r.o. 237,32 36387258 04.04.12 výmena zhoreného deiona v hlavnom rozvádzači 29.03.12
022 01 Matičné námestie 11
2012127 VABP, s.r.o. 80,4 36407607 04.04.12 BOZP
28.02.11 022 01 Májova 1578
2012128 Tibor Piňo - GALILEO AGENCY 150 45665451 04.04.12 aktualizácia webovej stránky

022 01 Športovcov 1941
2012129 Tatrafilm Kuzmányho 1 Žilina 7,2 31338925 04.04.12 kino

010 01 Kuzmányho 1
2012130 Tatrafilm Kuzmányho 1 Žilina 45 31338925 04.04.12 kino

010 01 Kuzmányho 1
2012131 SOZA Bratislava 224,48 178454 04.04.12 licencia za verejné použitie hudobných diel

022 01 Rastislavova 3
2012132 T-COM 129,64 35763469 04.04.12 t-com
19.04.11 811 01 Karadžičova 10
2012133 T-COM 42,92 35763469 04.04.12 t-mobile
14.01.11 811 01 Karadžičova 10
2012134 DYNAMIKA, s.r.o. Dom odborov-Istropolis 2980 46409424 04.04.12 hudobná komédia PODFUK
19.01.12 831 03 Trnavské mýto 1
2012135 Zdenko Šutý 100 37622129 04.04.12 obedy pre KKO

023 34 Kysucký Lieskovec 6
2012136 Mestská teplár. spoločnosť a.s. Čadca 0 36389480 05.04.12 teplo rekpitulácia plánovaných nákladov
19.01.06 022 01 Palárikova 1761
2012137 ITA Agentúra 22,08 31345506 11.04.12 kino

831 00 Vajnorská 89
2012138 CWS -boco Slovensko,s.r.o. 114,14 31411045 11.04.12 hygienické potreby
13092011 920 01 M.R.Štefánika 58 58
2012139 KRANKAS s.r.o. 34,8 36372111 11.04.12 dohľad nad prácou
24112009 010 01 Bratislavská 1
2012140 MPK s.r.o Čadca 35 31579086 11.04.12 rozšírenie operačenej pamäte PC 22022012
022 01 Štúrova 2273
2012141 Tatrafilm Kuzmányho 1 Žilina 6,9 31338925 12.04.12 kino

010 01 Kuzmányho 1
2012142 Asseco Solutions, a.s. 83,7 602311 12.04.12 konzultácie

831 01 Bárdošova 2
2012143 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. 2,7 35848863 12.04.12 O2

851 01 Einsteinova 24
2012144 JURY, s.r.o. 150,46 36402044 12.04.12 pranie 10022012
022 01 Horelica 151
2012145 Mestská teplár. spoločnosť a.s. Čadca 6697,63 36389480 13.04.12

19.01.06 022 01 Palárikova 1761
2012146 Continental film ,s.r.o. 25 35730897 13.04.12


811 01 Ševčenkova 19
2012147 JURY, s.r.o. 14,56 36402044 17.04.12
27012012
022 01 Horelica 151
2012148 Mesto Čadca 17 313971 17.04.12
27022012
022 01 Námestie slobody 30
2012149 Štefan Lariš 2650 10972382 17.04.12
18012012
022 01 Drahošanka 245
2012150 Tatrafilm Kuzmányho 1 Žilina 19,5 31338925 23.04.12 kino

010 01 Kuzmányho 1
2012151 Film Europe s.r.o. 21,12 35934271 23.04.12 kino
01.10.10 831 01 Matúškova 10
2012152 Tatrafilm Kuzmányho 1 Žilina 35,88 31338925 23.04.12 kino

010 01 Kuzmányho 1
2012153 Mestská teplár. spoločnosť a.s. Čadca -2880,9 36389480 23.04.12 teplo - prerozdelenie fixných nákladov 2011
19.01.06 022 01 Palárikova 1761
2012154 Zdenka Bačová Photoart Studio 144 33366586 23.04.12 vedenie fotografického workspou 4/2012 12042012
010 01 Klemensova 15
2012155 FLUENT, s.r.o. 2100 45504822 23.04.12 za vystúpenie Fragile
17.01.12 036 01 Záborského 10 3
2012156 Spišské divadlo 1300 312978446 23.04.12 divadlené predstavenie Tri prasiatka, Brána slnka
28.03.12 052 01 Radničné námestie 4
2012157 VM corporation s.r.o. 265,55 36639141 23.04.12 Bezpečnostný projekt

976 13 Oslobodenia 11
2012158 Forum Film Slovakia s.r.o. 8,28 46148060 24.04.12 kino

851 01 Einsteinova 20
2012159 Mestská teplár. spoločnosť a.s. Čadca -12939,21 36389480 25.04.12 zúčtovanie nákladov za teplo 2009-2011
19.01.06 022 01 Palárikova 1761
2012160 Asseco Solutions, a.s. 66,96 602311 25.04.12 konzultácie ústna
831 01 Bárdošova 2
2012161 Orange Slovensko 25,75 35697270 25.04.12 orange
24112011 811 01 Prievozská 6/A
2012162 Orange Slovensko 101,5 35697270 25.04.12 orange
24112011 811 01 Prievozská 6/A
2012163 Orange Slovensko 41,5 35697270 25.04.12 kino
24112011 811 01 Prievozská 6/A
2012164 Orange Slovensko 0 35697270 25.04.12 orange
24112011 811 01 Prievozská 6/A
2012165 Gamboš Jozef 285 35290056 26.04.12 kontrola zariadení EPS
12042011 010 01 Lichardova 2804 21
2012166 Kováč František 3600 34361081 26.04.12 preprava KKO do Talianska 26032012
023 04
444
2012167 T-COM 41,06 35763469 27.04.12 t-mobile
14.01.11 811 01 Karadžičova 10
2012168 Edenred Slovakia, s.r.o. 1500 31328695 27.04.12

02.01.02 820 15 Karadžičova 8
2012169 Forum Film Slovakia s.r.o. 98,68 46148060 27.04.12 kino

851 01 Einsteinova 20
2012170 Forum Film Slovakia s.r.o. 73,14 46148060 27.04.12 kino

851 01 Einsteinova 20
2012171 Pegasfilm s.r.o. 53,82 45425809 27.04.12 kino

821 01 Tomášikova 26
92012023 UNION poisťovňa, a.s. 83,3 31322051 11.04.12 union 3/2012
14011998 813 60 Bajkalská 29/A
92012024 Signo, s.r.o. 7,24 43930824 25.04.12 tovar - smútočná zástava 18042012
3401 Tatranská cesta 68